Forside

Medieomtale

Hovedopgavens indhold Priser Bestilling og betaling


Oversigt over hovedopgavens indhold
Side
Forord 6

1. Introduktion

7
1.1. Læsevejledning 7
1.2. Hvorfor dette speciale? 7
1.3. Knogleskørhed er en alvorlig sygdom og koster samfundet dyrt 7
1.4. Krav til kosttilskud 8
1.5. Afgrænsninger og forbehold 11

2. Litteraturstudie

12
2.1. Knoglevævsfysiologi 12
2.2. Hvordan defineres knogleskørhed? 13
2.3. Diagnosticering af knogleskørhed 13
2.4. Arveligt disponerende (genetiske) faktorer og miljømæssige faktorer 13
2.5. Alder og knogleskørhed 14
2.6. Motion og knogleskørhed 14
2.7. Vægt, hormoner og knogleskørhed 15
2.8. Knogleskørhed og rygning 16
2.9. Knogleskørhed og drikkevarer 17
2.10. Hormoners rolle mht. udvikling af knogleskørhed 18
2.11. Vitaminer og mineraler, som spiller en rolle mht. knogleskørhed 19
2.12. Metoder til at bestemme calcium biotilgængelighed 24
2.13. Opløselighed og absorption af forskellige calciumforbindelser 28
2.14. Hvor meget calcium og D-vitamin bør ældre indtage? 35

3.
Eksperimentelt

40
3.1. Udførte analyser og forsøg 40
3.2. Oversigt over kvantitativ bestemmelse af calcium 43
3.3. Oversigt over udløsningsprofil 44
3.4. Oversigt over simpelt udløsningsforsøg 45

4.
Resultater

46
4.1. Oversigt over præparaterne i undersøgelsen, calciumoversigt 46
4.2. Massevariation 57
4.3. Kvantitativ bestemmelse af calcium 60
4.4. Henfald 69
4.5. Udløsning 72

5.
Diskussion

84
5.1. Calciumoversigt 84
5.2. Massevariation 84
5.3. Kvantitativ bestemmelse af calcium 87
5.4. Henfald 87
5.5. Udløsning 89
5.6. Anbefalelsesværdige calciumpræparater 92

6.
Konklusion

96
6.1. Litteraturstudie 96
6.2. Eksperimentelt arbejde 98

7.
Perspektivering

101

Litteraturliste

102

 

ORDLISTE
BILAG
BILAG 1. Anvendte formler i specialet
BILAG 2. Validering af AAS apparatur
BILAG 3. Massevariation (weight variation) 
BILAG 4. Kvantitativ bestemmelse af calcium
BILAG 5. Henfald (disintegration)
BILAG 6. Udløsning (dissolution)
BILAG 7. Analyserapporter over kvantitativ bestemmelse af calcium (Ca assay)
BILAG 8. Smagsvurdering af undersøgte tyggetabletter